TeleHouse

Корпоративни клиенти

Интернет

Интернет

Достъп до световното и българското Интернет пространство до водещите глобални и локални доставчици на Интернет. Връзка с над 20000 български сайта и всички утвърдени портали за Интернет съдържание
VPN

VPN

Услугата позволява свързването на локалните центрове на клиента с главната точка на фирмата за осъществяване на пренос на данни, телефония, видео и друго съдържание
MAN

MAN

Мрежова услуга, чрез която клиентът може да свърже два и повече географски разделени адреса в една локална мрежа по протокол Етернет
Наета линия (SDH)

Наета линия (SDH)

Мрежова услуга, която е базирана на стантартизиран протокол за мултиплексиране на данни между крайни точки и позволява предаването на множество синхронни цифрови потоци