TeleHouse

Телеком оператори

IP услуги

IP услуги

Интернет от водещите Tier-1 световни оператори и БГ-Пиъринг свързаност до 55+ локални оператора, 20000+ български сайта и всички значими дестинации
Етернет пренос

Етернет пренос

Мрежова услуга, чрез която клиентът може да свърже два и повече географски разделени адреса в една локална мрежа по протокол Етернет
DWDM Ламбда λ

DWDM Ламбда λ

Услуга за пренос на данни между две физически разделени локации, чрез използване на мултиплексиране на различна дължина на вълната
SDH

SDH

Мрежова услуга, която е базирана на стантартизиран протокол за мултиплексиране на данни между крайни точки и позволява предаването на множество синхронни цифрови потоци
Тъмно влакно

Тъмно влакно

Усуга, която позволява свързването на две крайни точки посредством заделено, непрекъснато и неосветено оптично влакно
Цифров релеен пренос

Цифров релеен пренос

Трудно достъпните места вече са в мрежата с цифров релеен пренос от точка до точка
Консултантски услуги

Консултантски услуги

Телехаус предоставя консултантски услуги при обединяването и покупко-продажбата на компании в телеком индустрията, дизайн на опорни мрежи и IT инфраструктура, въвеждането на оптимална платформа за телевизия, телефония, билинг и др.