TeleHouse

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД избра Телехаус ЕАД за официален Телеком Доставчик

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД избра Телехаус ЕАД за официален Телеком Доставчик

От днес Телехаус официално ще доставя Интернет услуги за нуждите на Централен депозитар.

В Телехаус приемаме новината като висока оценка на професионалните умения на целия екип.

Индивидуалните, специализирани решения, които разработваме са предпочитани от много институции във финансовия сектор.

Обратно