TeleHouse

Мерки срещу епидемията

Мерки срещу епидемията

Съгласно разпоредбите приети от държавните органи, считано от 14.03.2020 екипът на Telehouse ще продължи да работи дистанционно. Нови услуги ще бъдат активирани, само ако това е възможно без физически интервенции.

Обратно